Úvodní strana | LOM PRAHA s.p. | Letiště PřerovEnglish

Poplatky za použití letiště Přerov (LKPO)PŘISTÁVACÍ POPLATKY

Jednorázový poplatek je poplatek za 1 přistání na LKPO (vztahuje se na beton i trávu). Poplatek se rozděluje podle typu a tonáže letadla.

Typ letadla podle tonáže Poplatek bez DPH za přistání
Ultralehký letoun 70 Kč
Letadlo do MTOW 1 t 90 Kč
Letadlo do MTOW 2 t 190 Kč
Letadlo nad MTOW 2 t (za každou započatou tunu MTOW) 130 Kč
Vrtulník na heliport (H1 – 3) do MTOW 1 t 150 Kč
Vrtulník na heliport (H1 – 3) do MTOW 2 t 300 Kč
Vrtulník na heliport (H1 – 3) nad MTOW 2 t (za každou započatou tunu MTOW) 300 Kč

PARKOVACÍ POPLATKY

Poplatek bez DPH
Parkování letadla - do MTOW 2 t za každý den (první dvě hodiny zdarma) 200 Kč
Parkování letadla - nad MTOW 2 t za každý den (první dvě hodiny zdarma) 400 Kč
Parkování letadla v hangáru – do MTOW 2 t za každý den 320 Kč
Parkování letadla v hangáru – nad MTOW 2 t za každý den 500 Kč

Výše uvedené ceny parkování na odstavných plochách platí pouze pro parkování do 3 dnů. Cena dlouhodobého parkování bude stanovena na základě smluvního vztahu.

POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ CESTUJÍCÍMI

Poplatek bez DPH
Vnitrostátní let – poplatek za cestujícího při obchodní dopravě (odlet) 100 Kč
Mezinárodní let - poplatek za celní a pasové odbavení za osobu (odlet) 130 Kč
Mezinárodní let - poplatek za bezpečnostní odbavení cestujících za osobu(odlet) 250 Kč

OSTATNÍ

Poplatek bez DPH
Poplatek za prodloužení provozní doby (za hodinu) 1 500 Kč
Poplatek za zvýšení požární kategorie 3 a 4 (za hodinu) 2 000 Kč
Handling - použití vlečného zařízení včetně vozidla, řídící odbavovací plochy, vozidlo FOLLOW ME (za hodinu) 620 Kč
Poplatek za odstranění sněhu na RWY 06/24 (za hodinu) 7000 Kč
Poplatek za odstranění sněhu na TWYs a APNs (za hodinu) 4000 Kč
Poplatek za rozsvícení na H1 a H3 (za hodinu) 400 Kč
Neschválené přistání v době O/R (připočten poplatek za přistání) 1 000 Kč


Další služby jsou uvedeny v Ceníku ostatních služeb

OSVOBOZENÍ A ODCHYLKY OD POPLATKŮ

Od poplatků jsou osvobozeny:
– přílety letadel, která se vrátí pro poruchu nebo meteorologickou situaci a letadla, nucená provést nouzové přistání;
– odlety, které navazují na nouzové přistání, odlet musí být proveden do 24 hodin od nouzového přistání s odečtem času stání letadel při odložení odletu z povětrnostních příčin na letišti nebo z důvodu zákazu vzletu;
– lety za účelem dopravy hlav států a vlád, členů královské rodiny a ministrů na jejich pracovních cestách;
- lety za účelem pátrání a záchrany, autorizované kompetentním orgánem RCC;
– letadla provádějící lety letecké záchranné služby včetně sekundárních a repatriačních letů a lety bezprostředně související se záchranou lidského života;
– letadla Úřadu pro civilní letectví;
– lety, které jsou uskutečněny výhradně za účelem kontroly nebo ověřování zařízení, používaných nebo určených k použití jako pozemní navigační zařízení, s výjimkou letů sloužících k přemístění letadel, provádějících tuto činnost
Poplatky pro letadla provozované stálými uživateli letiště Přerov lze stanovit individuálně po vzájemné dohodě.