Úvodní strana | LOM PRAHA s.p. | Letiště PřerovEnglish

PoplatkyPŘISTÁVACÍ POPLATKY

Jednorázový poplatek je poplatek za 1 přistání na LKPO (vztahuje se na beton i trávu). Poplatek se rozděluje podle typu a tonáže letadla.

Typ letadla podle tonáže Poplatek bez DPH za přistání
ULL – ultralehký letoun 50 Kč
Letadlo do MTOW 1t 70 Kč
Letadlo do MTOW 2t 150 Kč
Letadlo nad MTOW 2t 100 Kč za každou započatou tunu MTOW

PARKOVACÍ POPLATKY

Poplatek bez DPH
Parkování letadla na odbavovacích plochách – do MTOW 2t první dvě hodiny zdarma jinak
8 Kč/hod
Parkování letadla na odbavovacích plochách – nad MTOW 2t první dvě hodiny zdarma jinak
12 Kč/hod
Parkování letadla v hangáru - do MTOW 2t 250 Kč za každý den
Parkování letadla v hangáru - nad MTOW 2t 400 Kč za každý den

Výše uvedené ceny parkování na odstavných plochách platí pouze pro parkování do 3 dnů. Cena dlouhodobého parkování bude stanovena na základě smluvního vztahu.

POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ CESTUJÍCÍMI

Poplatek bez DPH
Vnitrostátní let - poplatek za cestujícího při obchodní dopravě
odlet)
80 Kč/cestující
Mezinárodní let - poplatek za celní a pasové odbavení cestujících (odlet) 100 Kč/osoba
Mezinárodní let - poplatek za bezpečnostní odbavení cestujících (odlet) 200 Kč/osoba

OSTATNÍ

Poplatek bez DPH
Poplatek za prodloužení provozní doby 496 Kč/hod
Poplatek za zvýšení požární kategorie 3 a 4 496 Kč/hod
Handling - použití vlečného zařízení včetně vozidla, řídící odbavovací plochy, vozidlo FOLLOW ME 496 Kč/hod
Poplatek za  odstranění sněhu na pohybových plochách 4 000 Kč/hod


Další služby jsou uvedeny v Ceníku ostatních služeb

OSVOBOZENÍ A ODCHYLKY OD POPLATKŮ

Od poplatků jsou osvobozeny:
  • lety letadel registrovaných ve Vojenském leteckém rejstříku provozovaných AČR
  • lety za účelem dopravy hlav států a vlád, členů královské rodiny a ministrů na jejich pracovních cestách;
  • lety za účelem pátrání a záchrany, autorizované kompetentním orgánem RCC;
  • lety Úřadu pro civilní letectví;
  • lety, které jsou uskutečněny výhradně za účelem kontroly nebo ověřování zařízení, používaných nebo určených k použití jako pozemní navigační zařízení, s výjimkou letů sloužících k přemístění letadel, provádějících tuto činnost;
  • lety letecké záchranné služby včetně sekundárních a repatriačních letů a lety bezprostředně související se záchranou lidského života
Poplatky pro letadla provozované stálými uživateli letiště Přerov lze stanovit individuálně po vzájemné dohodě.